So sánh cuộc khai thác thuộc địa lần nhất (1897

Nhìn chung trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, tuy có sự tăng vọt vốn đầu tư và thay đổi vốn đầu tư nhưng chính sách khai thác thuộc địa của Pháp về căn bản vẫn ko thay đổi, chúng vẫn hết sức hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp năng như ...

Đọc thêm

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Đọc thêm

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà …

Luận án được kết cấu theo 4 chương: Chương 1 - Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. Chương 2 - Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý NSNN từ hoạt động khai thác than theo hướng PTBV. Chương 3 - …

Đọc thêm

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích metyl thủy ngân trong các mẫu

tích metyl thủy ngân trong các mẫu sinh học và môi trường tại khu vực khai thác vàng Thần Sa,Thái Nguyên". Mục tiêu của luận án được đặt ra là: - Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp phân tích metyl thủy ngân trong mẫu sinh …

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu quản lý ngân sách …

Luận án đặt mục tiêu là trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quản lý NSNN từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để đề xuất những phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý này, đảm bảo mục tiêu PTBV ngành than trên địa bàn

Đọc thêm

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Minh bạch, tăng thu ngân sách

Tăng thu ngân sách . Được biết, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, thông qua hoạt động này, tỉnh quản lý hoạt động khai thác theo hướng sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng ...

Đọc thêm

Khai phá dữ liệu – Tổng quan, ứng dụng và các nền tảng …

Khai phá dữ liệu hiện diện trong tất cả lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay. Để có thông tin tổng quan về khai phá dữ liệu, bài viết này sẽ trình bày những nét cơ bản về khai phá dữ liệu, một số điển hình về ứng dụng khai phá dữ liệu trong lĩnh vực cụ thể là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ ...

Đọc thêm

Hoàn thiện lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ hoạt động khai

Với mục tiêu hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững (PTBV) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tác giả nghiên cứu và hoàn thiện 1 trong 4 nhóm giải pháp quan trọng: Lập dự toán thu, chi NSNN từ hoạt động khai thác than.

Đọc thêm

Biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi của nhà …

Ngày 28/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. >> Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN. >> Quy định về mở ...

Đọc thêm

6 bước lập kế hoạch marketing tổng thể hiệu quả 2023

Ngân sách dành cho các chiến lược Marketing tổng thể không cần quá lớn nhưng phải tối ưu chi phí mỗi chiến dịch quảng cáo sản phẩm. Mỗi chiến dịch quảng cáo được thực hiện trong từng giai đoạn chiến lược Marketing tổng thể đều mang lại ý nghĩa và hiệu quả riêng ...

Đọc thêm

Tổng hợp mẫu tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước …

1. Mẫu tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước mới nhất 2023. Mẫu tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước được quy định tại Mục X Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm các mâu như sau: - Tờ khai phí bảo vệ môi trường (áp dụng đối với ...

Đọc thêm

thực trạng khai thác và sử dụng than đá quảng ninh

thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước. đề tài đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã lục dạ huyện con cuông tỉnh nghệ an. thực trạng khai thác và sử dụng đất ở vn. v thực trạng khai thác và sử dụng đa dạng sinh học ...

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn tiến sĩ kinh tế nghiên cứu quản lý ngân sách …

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ THUỲ HƢƠNG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9.31.01.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ …

Đọc thêm

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai …

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh …

Đọc thêm

5 Cách Khai Thác Khách Hàng Tiềm Năng Hiệu Quả Nhất

Mẫu dùng thử; Chương trình khuyến mãi; Phiếu giảm giá … Tận dụng tối ưu kênh Email Marketing để tận dụng để khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất. 5. Tạo Biểu Mẫu Khảo Sát. Có thể tặng quà, trúng thưởng,…Đây là cách dễ dàng để thu hút khách hàng.

Đọc thêm

Khoáng sản Phát triển Môi trường Đối chiếu giữa lý …

Hiện trạng chính sách quản lý và khai thác khoáng sản 35 3.2. Các bất cập trong chính sách khai thác và quản lý tài nguyên 36 ... Bảng 2.1: Số mẫu phỏng vấn 22 Bảng 2.2: Chiếm dụng đất của các dự án khai khoáng 23 ... WB Ngân hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 3.

Đọc thêm

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Website. Trang chủ Vinacomin. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt: TKV, tiếng Anh: Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin) là một tập đoàn công nghiệp quốc gia của Việt Nam, với lĩnh vực chính là khai thác than đá và khoáng sản. Tập đoàn được ...

Đọc thêm

Trình bày ngắn gọn nội dung chính sách khai thác thuộc địa …

Trình bày ngắn gọn nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần đầu của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế - Trình bày ngắn gọn nội dung chính sách khai thác thuộc địa lần đầu của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế,thuộc địa lần đầu của Pháp ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế,Pháp ở Việt Nam,Lịch ...

Đọc thêm

Khai phá dữ liệu – Wikipedia tiếng Việt

Khai phá dữ liệu (data mining) Là quá trình tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn liên quan đến các phương pháp tại giao điểm của máy học, thống kê và các hệ thống cơ sở dữ liệu.Đây là một lĩnh vực liên ngành của khoa học máy tính. Mục tiêu tổng thể của quá trình khai thác dữ liệu là ...

Đọc thêm

Cách phân bổ ngân sách cho truyền thông | DTM Consulting

Trong kế hoạch truyền thông marketing tích hợp, các marketer buộc phải ưu tiên các hoạt động này hơn hoạt động khác. Và việc phân bổ ngân sách thể hiện rõ nhất sự ưu tiên đó. Các phương pháp phân bổ ngân sách truyền thông được nhắc đến bao gồm: Dựa trên tỷ lệ ...

Đọc thêm

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ …

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ) 186

Đọc thêm

Mẫu ngân sách dự án | Evernote

Ngân sách dự án. Sử dụng mẫu ngân sách dự án này để theo dõi những ngày và thời …

Đọc thêm

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai …

bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo trƢỜng ĐẠi hỌc mỎ - ĐỊa chẤt nguyỄn thỊ thuỲ hƢƠng …

Đọc thêm

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than …

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ THUỲ HƢƠNG NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9.31.01.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ …

Đọc thêm

Khai thác than

- Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác than - Khoan giếng dầu và khí đốt Khai khoáng …

Đọc thêm

Than đá – Wikipedia tiếng Việt

Khai thác than và đốt nhiên liệu than của nhà máy điện và các quá trình công nghiệp có thể gây ra thiệt hại lớn về môi trường. Các hệ thống nước bị ảnh hưởng bởi việc khai thác than. Ví dụ, việc khai thác có thể ảnh hưởng đến mực nước ngầm và độ chua.

Đọc thêm

Đơn xin khai thác cây rừng trồng

1.1.Định nghĩa đơn xin khai thác cây rừng trồng. Đơn xin khai thác cây rừng trồng là văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chủ thể khai thác cây rừng trồng trên cơ sở đã được nhà nước giao đất …

Đọc thêm

Cách kê khai thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu

Cách kê khai thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS)? Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 84/2016/TT-BTC đã có hướng dẫn kê khai thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS) như sau: "Điều 6. Lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Đọc thêm

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than …

Nghiên cứu quản lý ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững (Luận án tiến sĩ) 186

Đọc thêm

Mẫu hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành

Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Chuyên đề 2: Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách ...

Đọc thêm