Bài tập tính giá thành sản phẩm hoàn thành có lời giải

Bài tập định khoản giá thành sản phẩm có lời giải. Bài tập: Trong tháng 5/2017 Công ty kế toán Thiên Ưng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau: 1. Xuất kho nguyên vật liệu A dùng trực tiếp sản xuất: 20.000 kg X 2.500vnđ/kg = 50.000.000. 2. Tính lương cho cán bộ công nhân viên ...

Đọc thêm

Cách hạch toán Tài khoản 154

Cách hạch toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Tk 154) được hướng dẫn tại điều 27 của Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau: I. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 154. Tài khoản này dùng để phản ánh tổng …

Đọc thêm

Các phương pháp tính giá thành và cách đánh giá sản phẩm …

1. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 1.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kế toán sử dụng tài khoản 154 (Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang) để tổng hợp chi phí sản xuất phục vụ cho tính giá thành. Ngoài ra kế toán còn sử ...

Đọc thêm

phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính | Diễn đàn Dân Kế …

Ðề: phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính. phuocco nói: phân bổ chi phí sản xuất chung khi không thể hạch toán riêng cho các bộ phận dùng chung chih phí sản …

Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

Khoản chi phí nào trong các khoản dưới đây không thuộc loại chi phí SXC ở doanh nghiệp may mặc: a. Chi phí vải may ... Trong phương trình ước tính chi phí hỗn hợp: Y= ax + b, a là: ... trong kỳ sản xuất 400 sản phẩm A và 300 sản phẩm B. Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh trong ...

Đọc thêm

Chi phí sản xuất là gì? Phân loại chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải chi ra để mua yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Theo chuẩn mực kế toán số 02: Chi phí sản …

Đọc thêm

Bai tp kinh t vi mo

Giả sử hàm tổng chi phí trước thuế là TC thì MC= TC' Khi chính phủ đánh thuế a đồng/sp Thì hàm tổng chi phí mới là TC1= TC+aQ nên MC1=TC1'=TC'+(aQ)'=MC+a Có lợi nhuận tối đa thì MR=MC Giải ra tìm được P và Q lúc đó và tính được lợi nhuận tối đa. f.

Đọc thêm

Chi phí sản xuất là gì? Khái niệm và phân loại …

Ý nghĩa của chi phí sản xuất. Hiểu được chi phí sản xuất là gì cũng như ý nghĩa của nó sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng cân nhắc mức giá thành của sản phẩm, dịch vụ. Ý nghĩa của chi phí sản xuất được thể hiện qua 4 …

Đọc thêm

Tổng hợp bài tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản …

Xem thêm: Tổng hợp các dạng bài tập định khoản kế toán tổng hợp mới nhất 2020 Xem thêm: Tổng hợp các dạng bài tập kế toán tổng hợp theo thông tư 200 hiện nay Xem thêm: Tổng hợp các dạng bài tập nguyên lý kế toán có lời giải mới nhất 2020 Bài tập số 03. doanh nghiệp TNHH An Thái tính thuế GTGT theo phương ...

Đọc thêm

(DOC) Bài tập môn Kinh tế học | Trang Sophia

Trang Sophia. TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KINH TẾ HỌC PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỀ 1 Câu 1. Hàm tổng chi phí của một doanh nghiệp độc quyền TC = Q2 + 950 và hàm cầu P= 200 – Q . Để tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ, doanh nghiệp ấn định mức giá là a. 105 b. 95 c. 85 d. 75 Bài ...

Đọc thêm

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Câu 1 : Một nhà sản xuất cần 2 yếu tố đầu vào K và L để sản xuất sản phẩm X. Người này chỉ sử dụng khoản tiền C = 15 để mua đầu vào với giá tương ứng r = 600 và w = 300.Hàm sản xuất được cho bởi Q = 2K(L - 2) = 2KL - 4K a. Xác định hàm MP của K và L, MRTS giữa K và L. b. Tìm phương án sản xuất tối ưu ...

Đọc thêm

Bài tập kế toán doanh nghiệp | PDF

7. Doanh nghiệp nhận lại số sản phẩm kém chất lượng do nhà máy X trả lại nhập kho và chuyển tiền gửi ngân hàng trả lại cho nhà máy X. 9. Chi phí bán hàng trong tháng tập hợp được 155.000 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp đã tập được 100.000. 11.

Đọc thêm

Nguyên lý kế toán TX KTKE01

Năm 2012, Doanh nghiệp mua một thiết bị sản xuất với nguyên giá 100 triệu. Thời gian sử dụng ước tính 5 năm và khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Theo nguyên tắc phù hợp, chi phí sử dụng thiết bị sản xuất (chi phí khấu hao) đối với thiết bị này trong năm là

Đọc thêm

Giá thành sản xuất là gì? Bao gồm những gì? Cách tính ra sao?

Giá thành thực tế. Là giá thành sản xuất được tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh và được tập hợp trong kỳ và sản lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất được trong kỳ. Giá thành thực tế chỉ có thể tính toán được khi quá trình ...

Đọc thêm

Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá …

Tổng giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn thành trong kỳ được xác định như sau: 3. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Kế toán chi phí …

Đọc thêm

Chi phí sản xuất là gì? Cách phân bổ chi phí sản xuất

4. Quan hệ của giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất đều giúp phản ánh chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có thể phục vụ cho quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất là cơ sở để tạo nên giá thành của sản phẩm. Giá thành ...

Đọc thêm

Bài tập Kinh tế vi mô có lời giải

Giả sử hàm tổng chi phí trước thuế là TC thì MC= TC' Khi chính phủ đánh thuế a đồng/sp Thì hàm tổng chi phí mới là TC1= TC+aQ nên MC1=TC1'=TC'+(aQ)'=MC+a Có lợi nhuận tối đa thì MR=MC Giải ra tìm được P và Q lúc đó và tính được lợi nhuận tối đa. f.

Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá …

Similar to Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ( 2015, chọn lọc) (20) Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Xây dựng Bạch Đằng 9. Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620 • 25 views. …

Đọc thêm

Bài tập định khoản kế toán tài sản cố định có lời giải

2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ. 4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất là 80.000.000đ. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên. Bài giải 1. Ngày 16/07

Đọc thêm

Ví dụ phân tích chi phí sản xuất chung

Sử dụng số liệu của minh họa 5 ta tính được đơn giá phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính là: 375.000 đ: 50 giờ = 7 đ/giờ. Trong đó, đơn giá phân bổ biến phí sản xuất chung …

Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Kế toán chi phí và tính giá thành là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp, chi phối đến chất lượng của các phần hành kế toán khác cũng như chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào, để ...

Đọc thêm

Ví dụ minh họa quá trình lập dự toán chi phí sản xuất

Các bước lập dự toán chi phí sản xuất Bước 1: Tính lượng sản phẩm sản xuất theo kế hoạch Nếu DN duy trì mức sản xuất đều thì không cần phải tính phần này. Tuy nhiên, …

Đọc thêm

BÀI TẬP Toán k.tế

Một công ti độc quyền sản xuất một loại sản phẩm ở hai cơ sở với hàm chi phí tương ứng là C 1 = 128 +0,2 Q 12 ; C 2 = 156 +0,1 Q 22. Hàm cầu đảo của công ti là p = 600 −0,1( Q 1 + Q 2 ). Xác định lượng sản phẩm cần sản xuất ở mỗi cơ sở để tối đa hóa lợi nhuận. 11.

Đọc thêm

Ước tính doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại cơ sở chế biến nước ép xoài

Khi đó, cơ sở sẽ giảm được chi phí sản xuất, góp phần gia tăng lợi nhuận cho cơ sở. Bảng 6. Kết quả phân tích biến động của kết quả sản xuất - kinh doanh theo chi phí vận chuyển. Nguồn: Ước tính từ phương án sản xuất nước ép xoài của HTX, tháng 12 năm 2019. 2.4.4.

Đọc thêm

Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm …

Do vậy, việc đánh giá sản phẩm dở dang có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng cũng như …

Đọc thêm

Chi phí khi máy hoạt động dưới công suất

Đọc thêm

bài tập chương 2 kế toán quản trị luyen tap

Bài tập 9: Công ty Sành Sứ chuyên chế tác những mặt hàng sành sứ theo đặc tính kỹ thuật riêng, nộp thuế GTGT khấu trừ, tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. Ngày 1/9/N, công ty tiến hành triển khai đơn ...

Đọc thêm

Chi phí sản xuất chung – Công thức tính phân bổ chi phí sản …

Chi phí sản xuất chung ở các mức độ hoạt động: 30.000 giờ máy: 40.000 giờ máy: 50.000 giờ máy: 60.000 giờ máy: PHẦN BIẾN PHÍ: Chi phí lao động phụ: 0,8 : …

Đọc thêm

Chi phí sản xuất là gì? Chi phí sản xuất bao gồm những loại nào

Chi phí đơn nhất: Là chi phí do một yếu tố chi phí duy nhất cấu thành như chi phí nguyên vật liệu chính dùng trong sản xuất, tiền lương chi trả cho người lao động và chi phí khấu hao tài sản cố định. Chi phí tổng hợp: Là những chi phí bao gồm nhiều yếu tố khác nhau nhưng ...

Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Thứ Tư, 09:12CH 12/07/2017. Tiếp theo những buổi tự học kế toán bằng hình ảnh minh họa của Buổi 1+2 (Bản chất kế toán và Kế toán vốn bằng tiền); Buổi 3 (Kế toán tài sản cố định); Buổi 4 (Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương); Buổi 5 (Kế ...

Đọc thêm