Giới Thiệu Về Ngành Khai Thác Mỏ

Tài sản khai thác có thể được chia thành hai loại chính: Dự án và mỏ đang hoạt động. . 1. Dự án. Các dự án trong ngành khai khoáng có thể được chia thành giai đoạn thăm dò và tính khả thi, và giai đoạn lập kế hoạch và xây dựng. Thăm dò …

Đọc thêm

Luật khoáng sản 2010 số 60/2010/QH12 mới nhất

c) Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan; d) Cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản. 3.

Đọc thêm

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực …

18/9/2022 2 liên quan Gốc. Bài viết trình bày một cách khái quát về những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua. Trên cơ …

Đọc thêm

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MUỐN KINH DOANH KHAI THÁC MỎ …

Theo Điều 82 Luật khoáng sản 2010: Bộ Tài nguyên và môi trường có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật ...

Đọc thêm

Thuế tài nguyên 2023: Ai phải nộp? Mức nộp bao nhiêu?

Thuế TN phải nộp trong kỳ. =. Sản lượng tài nguyên tính thuế. x. Giá tính thuế đơn vị tài nguyên. x. Thuế suất thuế TN. Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế TN phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế TN phải nộp được xác định ...

Đọc thêm

Tổng cục Hải quan giải đáp 17 vướng mắc về thuế

Tổng cục Hải quan ban hành ban hành Công văn 4044/TCHQ-CCHĐH ngày 28/9/2022 hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất và doanh nghiệp thương mại.. Tổng cục Hải quan giải đáp 17 vướng mắc về thuế - hải quan. Tổng cục Hải quan giải đáp 17 vướng ...

Đọc thêm

Chính sách thuế khai thác khoáng sản không kim loại

Trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuếthì các …

Đọc thêm

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT KHOÁNG SẢN

1. Quy hoạch khoáng sản bao gồm: a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; c) Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng ...

Đọc thêm

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất và Nghị định thông tư hướng …

Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Nghị định 98/2007/NĐ-CP xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Nghị định ...

Đọc thêm

Thái Nguyên: Doanh nghiệp khai thác than vượt

Tuy nhiên, căn cứ kết quả khai thác do Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP cung cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên phát hiện doanh nghiệp này đã có hành vi khai thác vượt công suất được phép khai thác trong các năm 2017, 2018 và 2019.

Đọc thêm

1. Khai thác khoáng sản là gì?

6. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 6.1. Nộp hồ sơ. Điều 60 Luật khoáng sản năm 2010 quy định, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của ...

Đọc thêm

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT _ Tra cứu, Nắm bắt Pháp Luật Việt Nam

Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch do …

Đọc thêm

Luật thuế tài nguyên năm 2009 số 45/2009/QH12 mới nhất

1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên. 2. Người nộp thuế tài nguyên trong một số …

Đọc thêm

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế tài nguyên

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN. Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012 ...

Đọc thêm

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam hiện nay và

Các chính sách thuế liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ngày càng hoàn thiện và thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động thu ngân sách nhà nước, cũng như khuyến khích việc khai thác tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, tuy nhiên, thực tiễn triển khai các quy định pháp luật liên quan ...

Đọc thêm

Luật tài nguyên nước 2012 số 17/2012/QH13 mới nhất

1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây: a) Khai thác nước để phát …

Đọc thêm

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt …

Kinh tế. Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị. 06/11/21 08:29GMT+71liên quanGốc. Các chính sách thuế …

Đọc thêm

Luật Thuế tài nguyên và công tác quản lý thuế tài nguyên

Tuy nhiên, sau 9 năm thực hiện, Luật Thuế tài nguyên 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt trong việc xác định trách nhiệm người nộp thuế, sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên. Một số ...

Đọc thêm

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định do thực hiện hành vi vi phạm …

Đọc thêm

Một vài nét tổng quan về ngành công nghiệp khai khoáng …

Tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép khoáng sản được nhận diện qua 03 dạng doanh nghiệp liên quan đến hoạt động khai thác trái phép và buôn lậu khoáng sản: Dạng thứ 1 là những doanh nghiệp được Bộ TN&MT và Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản ...

Đọc thêm

Quy định của pháp luật về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi …

Thưa luật sư,Xin Công ty luật Minh Khuê. Mong được quý cơ quan tư vấn giúp đỡ về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp xây dựng tại Hải Phòng, hiện nay có ký được hợp đồng bơm cát san lấp trên địa bàn Quảng Ninh.

Đọc thêm

Nhóm mã ngành khai thác khoáng sản tự nhiên

Mã ngành khai thác khoáng sản. 1. Nhóm B Ngành Khai khoáng, dầu khí và khai thác khác. Nhóm mã ngành nghề kinh doanh lĩnh hoạt khai thác khoáng sản, dầu khí trong nhóm ngành này cũng gồm: - Các hoạt động phụ trợ như chuẩn bị các nguyên liệu thô cho kinh doanh ví dụ nghiền, cắt ...

Đọc thêm

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Thuế là một công cụ làm tăng nguồn kinh phí cho …

Đọc thêm

Doanh nghiệp có đăng ký khai thác khoáng sản được không?

Pháp luật về Doanh nghiệp Pháp luật về Lao động - Tiền lương Pháp luật về Bất động sản Pháp luật về Vi phạm hành chính Pháp luật về Bảo hiểm Pháp luật về Quyền dân sự Pháp luật về Văn hóa - Xã hội Pháp luật về Thương mại Pháp luật về Trách nhiệm hình sự Pháp luật về Xây dựng - Đô thị Pháp ...

Đọc thêm

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính …

NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;. Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật ...

Đọc thêm

Khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã. 2.

Đọc thêm

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH 2022 Luật Thuế tài nguyên

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2022 hợp nhất Luật Thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành ... Doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế; ... thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) 7-25. 9. Khoáng ...

Đọc thêm

Các quy định mới nhất về Luật Thuế năm 2023 mới nhất

VĂN BẢN QUY ĐỊNH - HƯỚNG DẪN. 1. Luật quản lý thuế. - Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Ban hành ngày 13/06/2019, Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa ...

Đọc thêm

Khoáng sản là gì? Hoạt động khai thác khoáng sản tại Việt …

Khoáng sản là một phần của môi trường. Các hoạt động khai thác khoáng sản gây nên những ảnh hưởng xấu đến tầng địa chất cũng như những khu vực xung quanh. Khai thác khoáng sản bừa bãi có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường, cạn …

Đọc thêm

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng thông tin thăm dò khoáng sản do mình đầu tư hoặc thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước đã hoàn trả chi phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định này và có quyền chuyển ...

Đọc thêm